tirsdag 8. juli 2008

Åpning av Atelier Grindevad


KUNSTSALG

HVER LØRDAG OG SØNDAG
FRA 12. JULI - 24. AUGUST


Adresse: Torødvn. 164, Nøtterøy
Tel: +47 47878426 (Bibbi Møllhausen)

Atelier Grindevad er et nystartet atelier og galleri for salg av kunst rett fra vegg, åpent hver lørdag og søndag fra og med 12. juli til og med 20. august. Galleriet er drevet av billedkunstneren Bibbi Møllhausen som nettopp har avsluttet et treårig studium ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum. Det vil hovedsaklig være Bibbis bilder som presenteres, med innslag av andre spennende kunstnere.

Denne sommerens utstillere er seks kunstnere uteksaminert ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, samt skolens rektor. Disse er Turid Gyllenhammar, Nina Hagelid, Lilleba Jahren, Vigdis Løbach, Bibbi Møllhausen, Elisabeth Skovli-Næss og Julio da Silva.

Etterhvert vil du kunne finne mer informasjon om Atelier Grindevad her.

.