søndag 5. september 2010

Bibbis profil på Artquilar

.På nettsiden til Artquilar ligger flere av Bibbis bilder, og hun har en egen profil, på engelsk og spansk.
.

torsdag 2. september 2010

Bibbis bilder har i vært Miami, USA

.I august har to av Bibbis bilder fra serien Face-to-face hengt på utstilling i Museum of the Americas, i Miami, USA.
.