torsdag 2. september 2010

Bibbis bilder har i vært Miami, USA

.I august har to av Bibbis bilder fra serien Face-to-face hengt på utstilling i Museum of the Americas, i Miami, USA.
.

Ingen kommentarer: